Loading...

Her er vores bud på på hvad der skal til for, at forbedre Danmarks Fremtid.

Hvad er dit bud? Skriv dit bud på Facebook eller Twitter med hashtag #dkfremtid 

 

Prof. Mark von Rosing & Bent Raymond Jørgensen

 

Prof. Mark von Rosing and Bent Raymond Jørgensen is invited to the TV2 News studios in Copenhagen, Denmark, to discuss and comment on the bankruptcy of the danish state january the 5th, year 1813 (200 years ago).

Lars Larsen - Købmand og ejer af Jysk

 

Jeg har et godt tilbud til Danmarks Fremtid. Danmark har ligesom resten af verdenen været igennem den største krise siden 1930’erne, og vi er på sin vis stadig i krisen. Hvad vi gør de næste år vil have enorm indflydelse på hvor godt vi kommer ud af krisen, og hvor fordelagtigt vi vil positionere os til at udnytte de muligheder som krisen også har medført.

På få år er Danmark raslet ned af OECD-ranglisterne når det gælder konkurrenceevne, og det er derfor vigtigt, at vi får rettet op og får skabt et Danmark som igen kan være med forrest - før det er for sent. Men vi er nødt til at handle nu! Her er Lars Larsens bud på hvad der skal til, for at forbedre Danmarks fremtid.

Kim Fournais - Adm. Direktør, Saxo Bank

 

Som Kim Fournais siger, så er Danmark et fantastisk land men vi kan ikke bibeholde det velfærdssamfund vi lever i, hvis ikke vi ændrer kurs. Vi bliver nødt til at hylde high performance, hylde produktivitet, og i det hele taget hylde den private sektor da det er den som skaber vores velfærd.

Samtidig er vi nødsaget til at skabe en mere effektiv offentlig sektor, for vi kan ikke blive ved med at skubbe regningen videre, og presse den private sektor til at finansiere ineffektivitet i det offentlige.

Kjeld Johannesen - Adm. Direktør, Danish Crown

 

Kjeld Johannesen, Adm Direktør for Danish Crown - verdens største slagteri, forklarer hvad ulemperne er ved overimplementering og regulering i forhold til resten af EU.

Jørgen Tang Jensen - Adm. Direktør, Velux

 

Hvis vi vil være konkurrencedygtige i fremtiden bliver vi nødt til at fokusere på nogle af vores kernekompetencer. Jørgen Tang-Jensen, administrerende direktør i Velux, giver her sit bud på hvilke kompetencer det kan være.

Jørgen A. Horwitz - Adm. direktør, Finansrådet

 

Jørgen A. Horwitz fortæller hvad han mener vi bør fokusere på i finansverdenen. Hvordan nytænkning og tilpasning i bankernes forretningsmodeller, så bankerne kan være mere robuste og have en sundere grundvold i forhold til Danmarks Fremtid.

Carsten Dilling - Adm. Direktør, TDC

 

Carsten Dilling kommer her med hans bud på hvad vi skal fokusere på i fremtiden: Et digitaliseret Danmark - med Danmark som et digitalt vækstlokomotiv.

Martin Merrild - Formand for Landbrug & Fødevarer

 

Øget frihandel og yderligere globalisering er vejen frem for at vi kan udbygge velstanden i hele verden. Vi må forstå hvordan vi kan udkonkurrere vores konkurrenter for at tage førepositionen i verden.

Det er afgørende, at vi som danskere tager konkurrencesituationen alvorlig. Det gælder ikke kun de enkelte virksomheder, men hele samfundet. Hør mere om Martins bud på hvad der skal til for at forbedre Danmarks fremtid.

Bente Sorgenfrey - Formand for FTF

 

Den danske models fortrin og dens betydning for velfærd og konkurrenceevne. Vi skal udvikle den danske model for at differentiere os. Bente Sorgenfrey, formand for FTF, giver her sit bud på Danmarks Fremtid med den danske model.

Prof. Bent Greve - Forhenværende vismand

 

Vi skal konstant være på jagt efter hvordan vi kan gøre ting anderledes og mere effektivt. Hvordan kan vi bruge velfærdsteknologien mere effektivt og skabe bedre velfærd og større markeder for virksomheder.

Det offentlige og private skal arbejde tættere sammen for at udvikle velfærdssamfundet ved at anvende velfærdsteknologi i den offentlige sektor, og således bidrage til den danske produktion indenfor området. Hør mere om Prof. Greve's bud på hvad der skal til for at forbedre Danmarks Fremtid.

Bent Raymond Jørgensen - Mag.art. i historie

 

Danmark er afhængig af omgivelserne og de store markeder, hvortil Danmark afsætter sine varer. Det er en fordel at være et lille fleksibelt land. Det gælder om at udnytte situationen optimalt.

Vi lever i en tid med fremgang, men ingen siger, at Danmark skal være en del af det. Vi skal kæmpe for det, finde en vej eller bane en vej. Hør mere om Bent R. Jørgensen's bud på hvad der skal til for at forbedre Danmarks fremtid.