Loading...

Mød redaktionen for bogen Danmarks Fremtid

 

Henrik von Scheel

Henrik von Scheel

Henrik von Scheel har som international anerkendt autoritet og pioneer bag Enterprise Modeling revolutionen, sat standarden for nytænkning indenfor integrering af strategi og den operationelle eksekvering.

Hans varemærke er den unikke evne til at hjælpe organisationer med at mestre deres grundlæggende kernekompetencer og differentierende aspekter. Han rådgiver erhvervsledere om, hvordan man tackler de blinde vinkler og designer morgendagens forretningsmodel for virksomheden.

Sammen med den akademiske verden har han udviklet og ledt mainstream strategiudviklingen og den praktiske implementering af strategi indenfor standarder gennem akademiske publikationer og udgivelser som blandt andre SAP Press bestseller bog: ”Applying real-world BPM in an SAP Environment”.

Henrik er CEO for LEADing Practice, hvor han sætter dagsordenen for Enterprise Standarder for 56 industrier og sidder i flere bestyrelsespositioner, så som Google, EMEA, Gazprom, Global University Alliance og Capital Investment Partners.

I 2012 fik han tildelt den eftertragtede og omtalte ”NEXT 100 Top Influencers of the European Digital Industry” og er anerkendt som en af de mest indflydelsesrige europæere som former vores digitale fremtid.

Prof. Mark von Rosing

Prof. Mark von Rosing

Mark von Rosing er for mange virksomheder synonym for en visionær ”game changer” og udfordrer den traditionelle måde at tænke ved sine bestræbelser på at trodse forældede forretningsmodeller og udvikle fremtidens virksomheder.

Han er altid et skridt foran i udviklingen og implementeringen af ny forretningsmodeller og architecture-principperne, som iværksætter transformation og innovation af nutidens organisation.

Som professor har han undervist p. flere universiteter og er forfatter til bestselleren ”Applying BMP in an SAP Environment” og er derudover anerkendt som BPM og Enterprise Architecture vismand.

Han er formand for Global University Alliance, som består af over 400 universiteter, professorer og eller forskere og er dermed den største leverandør af neutrale platforme for den akademiske verden.

Hans forskningsområder er Business Process Management, Enterprise Arkitektur og Enterprise Ingeniørvæsen. I de seneste 15 år har han v.ret med til at udvikle virksomhedens og industriens standarder og har i denne forbindelse arbejdet sammen med nogle af de mest innovative frontfigurer og organisationer som IEEE, ISO, OMG, CEN, NATO og mange offentlige organisationer.

Han har personligt været involveret i at udvikle 96 forskellige standarderforetagender og 51 branchestandarder, som bruges over hele verden. I denne sammenhæng er han grundlægger af LEADing Practice samfund, den hurtigst voksende open source standard organisation, der fokuserer på at identificere bedste og førende praksis på markedet.

Han er en af hovedforfatterne af den internationale bestseller: The Complete Business Process Handbook Trioligi og andre bøger som Real-World BPM in an SAP Environement (SAP Press officielle bog), samt mange andre internationale anerkendte publikationer. Efter flere år med succesfulde publikationer blev han bedt af Journal of Conceptual Structures and Smart Applications (IJCSSA) om at våre på International Advisory Board og Editorial Review Board.

Bent Raymond Jørgensen

Bent Raymond Jørgensen

Bent Raymond Jørgensen er filosof, formidler og forsker. Han er mag. art. i historie fra Københavns Universitet med konferensafhandling om økonomiske og handelspolitiske strukturændringer i krisesituationer og med mindre afhandlinger om historiografi og videnskabshistorie.

Han er tilknyttet som forsker ved Center for Kvanteprotein, Fysisk Institut, DTU, og virker aktivt for folkeoplysningen (FOF, SUKAs afdeling i Blindeinstituttet for blinde og svagtseende, LOF, AOF og Folkeuniversitetet).

Han har undervist som ekstern lektor ved Syddansk Universitet Økonomisk Historie, IT-Filosofi, videnskabsteori og videnskabelig metode ved Nationaløkonomisk Institut, CBS Økonomisk Historie ved Institut for Historie, Københavns Universitet videnskabshistorie, og på Brigham Young University, støttet af midler fra (forh. amerikansk finansminister) David Kennedy Fonden. Har været ansat i Sparekassen SDS (som senere blev til en del af det nuværende Nordea) og i et revisionsfirma som konsulent og senere som regnskabschef.

Han har stået for udgivelsen af bøgerne, Videnskaben eller Gud, som blev udgivet af DR og udkom i fire oplag og Maskinen skabt i Menneskets Billede, Nyt Nordisk Forlag 2010. Har også skrevet flere artikler og i bøger om Småstaten Danmarks håndtering af økonomiske kriser, herunder i Carsten Due-Nielsen m.fl.: Konflikt og Samarbejde. Festskrift til Carl-Axel Gemzell. Museum Tusculanums Forlag 1993, og i: Jørgen Sevaldsen (ed.): Britain and Denmark, Museum Tusculanums Forlag 2003.