Loading...

Mød redaktionen for bogen Danmarks Fremtid

 

Prof. Mark von Rosing

Prof. Mark von Rosing

Mark von Rosing er for mange virksomheder synonymt med en visionær ”game changer”, og udfordrer den traditionelle måde at tænke på med sine bestræbelser på at trodse forældede forretningsmodeller og udvikle fremtidens regeringer og virksomheder.

Mark forstår, at regeringer og organisationer i dag skal være på forkant med at tilpasse sig en ny verdensorden. Afbrydelser og ændringer sker overalt. Der skal tænkes på den politiske, sociale, kulturelle og den konkurrencedygtige markedssituation. Det er her hvor Mark har sin styrke, idet han er et skridt foran i udvikling og implementering af nye forretningsmodeller og arkitekturprincipper som iværksætter transformation og innovation af nutidens organisationer samt med omdannelse og innovation af nutidens regeringer.

Som professor har han undervist på flere universiteter og er forfatter til bestselleren i management principper og også i IT verdenen.

Han er formand for Global University Alliance som består af over 450 universiteter, professorer og forskere, og er dermed den største leverandør af neutrale platforme for den akademiske verden.

Hans forskningsområder er national konkurrenceevne og transformation af regeringer. Han har anvendt denne forskning for både store organisationer i den amerikanske regering, canadiske regering og til forskellige europæiske regeringer. I de seneste 15 år har han været med til at udvikle virksomheders og industriers standarder, og har i denne forbindelse arbejdet sammen med nogle af de mest innovative frontfigurer og organisationer som IEEE, ISO, OMG, CEN, NATO samt mange offentlige og statslige organisationer.

Han har personligt været involveret i at udvikle 96 forskellige standarder og 51 branchestandarder som bruges over hele verden. I denne sammenhæng er han grundlægger af LEADing Practice, den hurtigst voksende open source standard organisation, der fokuserer på at identificere bedste og førende praksis på markedet.

Han er en af hovedforfatterne af den internationale bestseller: The Complete Business Process Handbook triologi, og andre bøger som Real-World BPM in an SAP Environement (officiel SAP Press bog), samt mange andre internationalt anerkendte publikationer. Efter flere år med succesfulde publikationer blev han bedt af Journal of Conceptual Structures and Smart Applications (IJCSSA) om at tiltræde på International Advisory Board og Editorial Review Board.

Bent Raymond Jørgensen

Bent Raymond Jørgensen

Bent Raymond Jørgensen er filosof, formidler og forsker. Han er mag. art. i historie fra Københavns Universitet med konferensafhandling om økonomiske og handelspolitiske strukturændringer i krisesituationer og med mindre afhandlinger om historiografi og videnskabshistorie.

Han er tilknyttet som forsker ved Center for Kvanteprotein, Fysisk Institut, DTU, og virker aktivt for folkeoplysningen (FOF, SUKAs afdeling i Blindeinstituttet for blinde og svagtseende, LOF, AOF og Folkeuniversitetet).

Han har undervist som ekstern lektor ved Syddansk Universitet Økonomisk Historie, IT-Filosofi, videnskabsteori og videnskabelig metode ved Nationaløkonomisk Institut, CBS Økonomisk Historie ved Institut for Historie, Københavns Universitet videnskabshistorie, og på Brigham Young University, støttet af midler fra (forh. amerikansk finansminister) David Kennedy Fonden. Har været ansat i Sparekassen SDS (som senere blev til en del af det nuværende Nordea) og i et revisionsfirma som konsulent og senere som regnskabschef.

Han har stået for udgivelsen af bøgerne, Videnskaben eller Gud, som blev udgivet af DR og udkom i fire oplag og Maskinen skabt i Menneskets Billede, Nyt Nordisk Forlag 2010. Har også skrevet flere artikler og i bøger om Småstaten Danmarks håndtering af økonomiske kriser, herunder i Carsten Due-Nielsen m.fl.: Konflikt og Samarbejde. Festskrift til Carl-Axel Gemzell. Museum Tusculanums Forlag 1993, og i: Jørgen Sevaldsen (ed.): Britain and Denmark, Museum Tusculanums Forlag 2003.