Loading...

En smagsprøve på nogle af Kapitlerne

 

Kapitel 1: Styrk Konkurrenceevnen

Kapitel 1: Styrk Konkurrenceevnen

En silo er en tank, der fyldes fra oven og tømmes forneden. Den danske velfærdsdebat er blevet til en silo-debat. Siloerne står i lange rækker. De fyldes med argumenter, rationaler og analyser, og tømmes dagligt, men uden at nogen gør opmærksom på, at siloerne skal forbindes.

Resultatet er, at de danske politikere i årevis har taget silobeslutninger uden hensynstagen til konsekvenserne for erhvervslivet og økonomien. Det har skadet konkurrenceevnen kolossalt og sat brand i den platform, som vores samfund hviler på. Hvis vi virkelig vil slukke den brændende platform og skabe Vesteuropas bedste platform til velstand og dermed velfærd, så er det nødvendigt, at vi gør op med silo-beslutningerne.

I mange år har vi håbet og troet på, at efter næste valg ville det blive anderledes.

Download kapitlet her.

Kapitel 4: Forretningsmodel Innovation og Transformering

Kapitel 4: Forretningsmodel Innovation og Transformering

Hvad har vi lært af tidligere nedgangsperioder? Den økonomiske virkelighed, som den udviklede sig i efteråret 2008, kom ganske bag på langt de fleste virksomheder, og ingen havde forudset de drastiske sammenbrud på bolig- og finansmarkedet.

Hvad har vi lært af tidligere økonomiske nedgangsperioder? Hvordan påvirkes virksomheder af økonomiske kriser? Nogle af de store offentlige støttepakker blev gennemført uden nøje analyser af deres langsigtede virkninger, og virksomhedernes vækststrategier viste sig snart utilstrækkelige, irrelevante eller ligefrem skadelige i den nye situation.

Hvorfor mangler de anvendte støtteforanstaltninger øjeblikkelig slagkraft? Hvorledes skal virksomhederne tilpasse deres strategi-modeller for at imødekomme virksomhedernes vitale behov? Eller er det overhovedet muligt at forholde sig til den økonomiske udvikling rationelt?

Download kapitlet her.

Kapitel 4: Virksomheds Innovation og Transformering

Kapitel 4: Virksomheds Innovation og Transformering

Forretningsperspektivet går ud på at finde de optimale vækstmuligheder i ikke mindst en tid med dramatiske ændringer i de fundamentale produktions- og afsætningsbetingelser.

Hvad er vækstmuligheder i krisetider? Her er skabelonen, der er værd at se nærmere på. Hvis der er noget, som ligger fast, så er det, at markedet ændrer sig hurtigere og bliver mere dynamisk år for år. Virksomheder er udsat for et øget pres for at kunne følge med. Markederne er godt fyldt op, marginerne er klemt, især under økonomiske kriser. Nye problemstillinger, nye vanskeligheder, nye idéer og udfordringer synes at opstå konstant og på alle fronter.

Det er der ikke noget nyt i, men et spørgsmål står alligevel tilbage: Hvordan kan firmaer tackle de mange forskellige typer udfordringer - globalisering, produktivitet, innovation, omstillingsparathed, massive informationsmængder, menneskers skiftende adfærd – og det uden samtidigt at miste fokus på forretningslivets gyldne regel: Kunden kommer altid først?

Download kapitlet her.

Kapitel 6: Visionære Virksomheders Vækstpotentiale

Kapitel 6: Visionære Virksomheders Vækstpotentiale

Der er et efter sigende ’kinesisk’ ordsprog, som lyder: “Når forandringens vinde blæser, findes der to typer mennesker: Dem, der bygger læhegn, og dem, der bygger vindmøller”.

Netop vindmøller er noget af det, som vi her i Danmark traditionelt har været ret gode til; både direkte udtrykt gennem den ganske imponerende industri indenfor netop vindenergi - og i den mere overførte betydning i form af den evne, vi som nation og samfund frem til nu har haft i forhold til at skabe innovation og vækst.

Den danske evne til at se og udnytte muligheder har gjort os til et af verdens rigeste samfund – til trods for at vi intet andet har end vores evner: Det vi kan skabe med ånd og hånd. Og måske er det netop derfor, vi har været succesfulde?

Download kapitlet her.

 

PowerPoint præsentation og sammendrag af Danmarks Fremtid

Sidst, men ikke mindst, så har vi samlet hele bogen af Danmarks Fremtid i en PowerPoint præsentation specifikt omkring emnet "Transformation & Innovation" som du kan downloade.

Download PowerPoint præsentationen her.